Mối quan hệ giữa vitamin B12 thấp với lượng leptin cao hơn trong mô mỡ, mô nhau thai và dây rốn của người mẹ

Mối quan hệ giữa vitamin B12 thấp với lượng leptin cao hơn trong mô mỡ, mô nhau thai và dây rốn của người mẹ Nhóm tác giả: Antonysunil Adaikalakoteswari, Manu Vatish, Ilona Goljan và Ponnusamy Saravanan. Tạp chí : Society for Endocrinology British Endocrine Societies, Anh quốc. Xuất bản: ngày 7/11/2016-9/11/2016. Bối cảnh: Bằng chứng…

Xem tiếp
Call Now Button